Thực hành cùng giáo viên bản xứ: “Xóa tan rào cản ngôn ngữ”

Dõi theo các bạn từ những ngày đầu nhập môn chinh phục ngôn ngữ tiếng Trung, giờ đây các bạn đã hoàn toàn tự tin tranh luận cùng giáo viên bản xứ.

Nhìn các bạn ngày hôm nay, mấy ai nghĩ rằng đây là những cô cậu ngày đầu đến với SALA cứ nhút nhát, rụt rè, ép mãi không chịu nói.

Thế nên mới bảo rằng chỉ cần đến SALA, mọi rào cản ngôn ngữ chỉ còn là chuyện nhỏ!