Thảo luận cùng giáo viên bản xứ chủ đề: “Sinh viên đi làm thêm”

Sinh viên có nên đi làm thêm hay không? Một chủ đề rất thực tế dành cho các bạn học viên trong giờ học thực hành cùng giáo viên bản xứ. Các bạn cùng nhau thảo luận, tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình. Có bạn cho rằng sinh viên nên dành thời gian cho việc học tập, có bạn cho rằng việc học của sinh viên không chỉ giới hạn ở trường học, cách để các bạn nhanh tích lũy kiến thức bên ngoài sách vở chính là những trải nghiệm khi đi làm thêm…

Giáo viên bản xứ cũng vô cùng bất ngờ về khả năng vận dụng từ vựng của các bạn học viên. Môi trường học tập thế này, thật tuyệt vời phải không nào!