Tương tác cùng giáo viên bản xứ chủ đề: “Phương vị từ”

“Phương vị từ” là một điểm ngữ pháp cực kỳ quan trọng đối với các bạn mới làm quen với tiếng Trung. Chính vì vậy,  ngoài việc làm quen với phương vị từ trong giờ học kiến thức, trung tâm luôn dành một buổi thực hành để các bạn học viên có thể nắm vững và vận dụng thành thạo phương vị từ hơn cùng giáo viên bản xứ.

Cùng xem về chủ đề này các bạn học viên SALA có suy nghĩ như thế nào nhé: