Khai giảng lớp Sơ cấp Giao tiếp khóa 17

Với phương châm “Tận tâm – Chất lượng”, Tiếng Trung Đà Nẵng ngày càng được các bạn Học viên quan tâm, tin tưởng.

Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung ngày càng nhiều của các bạn, Tiếng Trung Đà Nẵng thường xuyên chiêu sinh các lớp:

  • Sơ cấp giao tiếp
  • Trung cấp giao tiếp
  • Sơ cấp tổng hợp (Nghe, nói, đọc, viết)
  • Trung cấp tổng hợp (Nghe, nói, đọc, viết).

Cập nhật hình ảnh khai giảng lớp SCGT17