Khai giảng lớp SCGT 16

Ngày 12/06/2017, Trung tâm Tiếng trung Đà Nẵng đã khai giảng lớp SCGT16 trong không khí thật sôi nổi. Với phương châm “Tận tâm – chất lượng”, Tiếng trung Đà Nẵng chắc chắc sẽ mang đến cho các bạn kết quả học tập tốt nhất để các bạn có thể bạn ứng dụng hiệu quả nhất vào công việc hiện tại của mình.