Học cùng giáo viên bản xứ chủ đề: “Gần nhà bạn có gì ?”

Thực hành cùng giáo viên bản xứ – buổi học được yêu thích và mong chờ nhất trong mỗi khóa học tại SALA.

Đấy chính là bí quyết cho sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp của học viên gia đình SALA dù mới chỉ bước đầu làm quen với tiếng Trung.

Mới chỉ gần 1 tháng làm quen với ngôn ngữ mới, giáo viên bản xứ hỏi – các bạn nhanh chóng mạnh dạn trả lời, còn gì tuyệt vời hơn nào?