Chia sẽ cùng giáo viên bản xứ về chủ đề: “Giới thiệu gia đình”

Giao lưu cùng giáo viên bản xứ là một hoạt động định kỳ trong mỗi khóa học:

Các học viên tại SALA có cơ hội thực hành thường xuyên với giáo viên bản xứ. Những buổi học như thế này sẽ giúp cho các bạn luôn tự tin, mạnh dạn sử dụng tiếng Trung để giao tiếp.

Chúng ta cùng xem phần trình bày về chủ đề “giới thiệu gia đình” của học viên từ buổi học thực hành nhé!